Startsida

Carlskrona BåteskaderVälkommen Till Carlskrona Båteskader

Eskadern har gått in på sitt etthundrafemtiofjärde verksamhetsår. Föregående fick CBE på grund av pandemin svårt att bedriva en normal verksamhet. Den förste augusti  kunde vi påbörja segling med endast Tärnan. Hon blev ju såklart 

flitigt seglad men tyvärr alldeles ensam.


År 2021 har börjat bättre och vi har påbörjat utbildningsseglingar och seriekappseglingar med Biskopinnan, Örnen och Tärnan.  


Barksegling är en kulturgärning! Eskadern är bildad 1867.  Vi försöker förvalta gamla kunskaper och traditioner så gott vi kan och kan vara stolta över resultatet. Tänk att kunna förena så mycket nytta med så mycket nöje!

 

NyheterHistoriaSeglingsinformationBilderSeglingsresultat
Kontakt